بنام ایزد هستی بخش

شعار محوری همایش

انسان محور توسعه پایدار بوده لذا ریشه ورود به گفتمان در همایش بهداشت محیط و توسعه پایدار به دلیل بروز معضلات جهانی درحوزه محیط زیست و نظام سلامت می باشد.

  بی تردید جهان امروز از معضلات گوناگون بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی عمده ای رنج می برد. اگرچه در دهه های اخیر به موازات توسعه علم و فن آوری، دستاوردهای قابل توجهی در اهداف اجتماعی- اقتصادی- سلامت و محیط زیست در کشور و همچنین در جهان حاصل گردیده است اما در این میان، موضوعات سلامت، محیط زیست، پایداری جهانی و همچنین خسارات جدی ناشی از آلاینده ها که انسان و محیط زیست را دچار چالش جدی نموده و خسارات غیرقابل جبرانی را به بار آورده، کانون توجه بسیاری از متخصصان و اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. از جمله این چالش ها می توان به مواردی چند اشاره نمود: نحوه مدیریت نابسامان منابع آبی و نیز خشکسالی، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی و متعاقب آن حاشیه نشینی در کلان شهرها، پیشرفت و توسعه فن آوری و در برخی موارد عدم تناسب و سازگاری فن آوری با محیط، تغییر و تحول در سبک زندگی جامعه بشری، بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی و دخل و تصرف در محیط، آلودگی هوا بویژه درکلان شهرها و شهرهای صنعتی، آلودگی و فرسایش خاک، تغییرات آب و هوائی،گرمایش زمین، بار بیماری ها و شیوع بیماری ها (از جمله سل- مالاریا- ایدز- ابولا- زیکا و...)، ورود پساب های صنعتی و سموم کشاورزی به محیط، امنیت غذائی- سوء تغذیه-گرسنگی و فقر شدید، تخریب جنگل و مراتع، چرخه ناقص مدیریت دفع سموم و پسماندهای خطرناک به محیط، بلاهای طبیعی و منازعات جهانی مانند جنگ و تروریسم، آسیب به تنوع زیستی، مرگ و میر کودکان و سلامت زنان، نابرابری جنسیتی و سایر موارد.

لذا با توجه به اینکه انسان به عنوان اشرف مخلوقات و عامل توسعه و نیز تغییر و تحول در طبیعت است و به بیانی دیگر، انسان محور توسعه پایدار تلقی می گردد بنابراین می توان ادعا نمود که ریشه ورود به گفتمان توسعه پایدار ناشی از بروز معضلات جهانی مذکور می باشد. هدف از توسعه پایدار، ایجاد یک رابطه منطقی و صلح آمیز بین انسان، محیط زیست و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی است. بدیهی است تأمین سلامت و رفاه عمومی، ریشه کنی فقر و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حل تهدیدات زیست محیطی جهانی و در یک کلام پایداری زیست محیطی، برای نسل کنونی و نسل آتی، با آگاه سازی و نیز جلب مشارکت سازمان های مختلف منطقه ای و جهانی و مهمتر از همه نظارت بر آرمان های توسعه پایدار میسر خواهد بود. از اینرو می توان ادعا نمود که جهان امروز به آرمان های 17 گانه توسعه پایدار که آرمان مشترک تمام کشورها می باشد دست یافته است. بر این اساس، جهت پایدار نمودن جهان و مهمتر از همه پایداری زیست محیطی و سلامت به عنوان اجزائی از ارکان دستور کار برای دوره پسا 2015، سازماندهی و مدیریت توسط دولتها، دانشگاه ها، سایر موسسات علمی و تجاری و همچنین جامعه مدنی به خوبی خواهد توانست به بسیاری از مشکلات و بحران های موجود جهانی و منطقه ای خاتمه دهد.

بدیهی است جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگ و تعیین کننده ای در بحث مذاکرات در حوزه توسعه پایدار و دستور کار2030 ایفا نموده و از این جهت سیاست های کلان نظام در این حوزه می تواند ظرفیت های لازم را در اجرائی شدن آرمان های توسعه پایدار در کشور و بویژه منطقه مهیا سازد. البته در کشور نیز به دلیل بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی و عدم رعایت مسائل زیست محیطی مشکلاتی عمده ای پدید آمده و مردم و مسئولین را دچار چالش جدی نموده است. از همه مهمتر اینکه هزینه های گزافی را نیز بر دوش دولت نهاده بویژه جامعه و عمدتاً گروه های حساس و مستعد جامعه به بیماری بیشترین صدمات را متحمل می شوند.  

لذا این همایش در جهت تبیین و روشنگری معضلات داخلی و فرامرزی به ویژه از منظر بین المللی با حضور اصحاب و صاحب نظران حوزه سلامت و بهداشت محیط زیست از دریچه ای نو و با تأکید بر اهداف زیر به عرصه آمده است:

- بسترسازی مناسب در جهت ایجاد تفاهم، ترغیب و تعامل بیشتر با سایر دانشگاه ها، صنایع و دیگر نهادهای علمی و اجرائی در راستای دست یافتن به اهداف و آرمان های مورد نظر همایش.

- ارائه جدیدترین مدل ها، نوآوری های علمی و مبتکرانه در حوزه سلامت، علوم بهداشت محیط و توسعه بویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی موثر بر پایداری زیست محیطی.

- بسترسازی مناسب جهت مشارکت، تبادل و انتقال علوم و تجربیات بین متخصصان، صاحب نظران، اندیشمندان در سطح داخلی و خارجی بویژه کشورهای منطقه.

- ساختارسازی و نظام مند نمودن دیپلماسی سلامت، بهداشت محیط و توسعه پایدار، با بهره گیری موثر از ظرفیت های داخلی و فرامرزی.

- بسترسازی جهت تقویت دانش و اخلاق در حوزه سلامت، بهداشت محیط و پایداری زیست محیطی در کشور با مشارکت ذی نفعان.

بدینوسیله از کلیه اساتید، متخصصان، دانشجویان، نخبگان و سایر پژوهشگران و مدیران اجرائی کشور که دارای دغدغه ارتقاء سلامت، بهداشت محیط و پایداری زیست محیطی می باشند، صمیمانه دعوت نموده همچنین از ارائه مقالات معتبری که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی است استقبال می نماید.

 

 دکتر محمدهادی دهقانی

 دبیر علمی همایش

استاد و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط