بسم‌الله الرحمن الرحیم

 امروزه بیماری‌های غیرواگیر مسئول بیش از 75 درصد از مرگ‌ها در سراسر دنیا می‌باشند (US. CDC, 2016). همچنین مهمترین عوامل خطری که سبب ایجاد بیماری‌های غیرواگیر می‌شوند عبارتند از عوامل خطر متابولیک، عوامل خطر رفتاری و عوامل خطر محیطی.  عوامل خطر محیطی دارای اثرات چمشگیر مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت انسان می‌باشند. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2015، حدود 19 تا 25 درصد از بار بیماری‌ها در منطقه خاورمیانه منتسب به عوامل خطر محیطی نظیر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر عوامل خطر محیطی هستند. امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل در کشورهای پیشرفته و خصوصاً در حال توسعه، عوامل خطر محیطی است که در صورت کنترل و مدیریت صحیح آنها هر ساله می‌توان از ایجاد بیماری‌ها و موارد مرگ بسیاری جلوگیری نمود.

در جوامع امروزي، توسعه و پيشرفت صنايع و شهرنشيني بدون توجه به اهمیت توسعه پایدار باعث افزايش آلودگي و رهاسازي انواع آلاينده‌ها در محيط شده است. بنابراین سازمان ملل متحد در سال 2015 همزمان با پایان دوره "اهداف توسعه هزاره"، ""Millennium Development Goals (MDGs، چارچوبی جدید برای توسعه پایدار در مقیاس جهانی تعیین نموده است. دلیل اصلی تنظیم اهداف جدید، توجه به این نکته مهم بوده است که علی رغم تأثیر قابل توجه اهداف توسعه هزاره بر بهبود زندگی انسانها و تعهد کشورها به اجرای آن، همچنان میلیونها نفر در دنیا از نابرابری‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند. به این ترتیب در 25 سپتامبر 2015 برنامه جدید سازمان ملل با عنوان Sustainable Development Goals (SDGs) تدوین و مصوب شد که در آن 17 آرمان (Goals)، 169 هدف (Targets) و 230 شاخص (Indicators) به عنوان مبنای توسعه پایدار در سطح جهان تا سال 2030 لحاظ شده‌اند و از میان آنها چندین آرمان، هدف و شاخص‌هایی از جمله "مرگ منتسب به آلودگی هوا"، "متوسط غلظت ذرات ریز معلق هوا (PM2.5)"، "آلودگی هوا داخل"، "آب"، "بهسازی" به ‌عنوان شاخص‌های بهداشت محیطی شناخته می‌شوند.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران (IAEH)، یکی از مهمترین و فعال‌ترین انجمن‌های علمی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که در سال 1379 تأسیس شد و همه ساله با همکاری یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور "همایش ملی بهداشت محیط" را برگزار نموده است. هدف اصلی این همایش، ارائه آخرین دستاوردهای متخصصان در زمینه بررسی عوامل خطر محیطی و اثرات بهداشتی منتسب به آنها در سطوح ملی و استانی بوده است و همواره با استقبال گسترده متخصصان و دست اندرکاران امور اجرایی بهداشت محیط و سایر رشته‌های مرتبط با محیط زیست همراه بوده است.

اکنون انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد به جنبه‌ های بین‌المللی و جهانی عوامل خطر زیست محیطی با محوریت اهداف توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد بپردازد و از این رو "اولین همایش بین‌المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" رادر آبان ماه سال 1395 با تأکید بر عوامل خطر محیطی و اثرات بهداشتی منتسب به آنها و همچنین توسعه پایدار با بهره‌گیری از تجربیات محققان بین‌المللی برگزار می نماید.

 

                                                                                             دکتر علیرضا مصداقی نیا

                                                                                رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران