فراخوان حامیان مالی و معنوی "اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار"

دبیرخانه "اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" از کلیه سازمان ها، شرکت ها، دانشگاه ها، مراکز علمی- پژوهشی و صاحبان صنایع مرتبط با حوزه مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست مانند بهداشت و آلودگی هوا، آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، اپیدمیولوژی محیط و ... جهت حمایت مالی و معنوی از نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط با ارائه تسهیلات ویژه دعوت به عمل می آورد. شرایط، حضور، تسهیلات و خدمات ویژه به شرح ذیل اعلام می گردد: