خبر مهم و فوری-1

نوشته شده توسط manager1 on . Posted in اطلاعیه های همایش

خبر مهم و فوری

به اطلاع می رساند شرکت کنندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است اگر چکیده مقاله خود را به زبان انگلیسی تا 31 شهریور ماه ایمیل ننمایند در کتابچه همایش چاپ نخواهد شد و هیچگونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه همایش نمی باشد.