نحوه ثبت نام
لطفا پیش از ثبت نام حتما فایل آموزشی نحوه ثبت نام را از اینجادریافت نموده و اطلاعات موردنیاز و تصویر خود را پیش از آغازثبت نام آماده نمایید.

*** تصویر ارسالی می باید دارای ابعاد (عرض 180px و ارتفاع 200px) و حجمی کمتر از 150KB باشد .

*** شرکت کننده محترم لطفا در هنگام پرداخت هزینه ثبت نام "شناسه واریز: 8713" را وارد نمایید، در غیر این صورت پرداخت هزینه انجام نخواهد شد.

*** در طول فرآِیند به هیچ عنوان از کلیدهای Back و (F5 Refresh) استفاده نفرمایید. در صورت نیاز به بازگشت و یا برخورد با هرگونه پیام خطا، پنجره مرورگر خود را ببندید، دوباره وارد صفحه ثبت نام  شده و فرآیند را از نو آغاز نمایید.  

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است